ordu son dakika Seçenekler

E?iyle a?k ya?am?? oldu?un? dü?ündü?ü kad?n?n aya??n?n k?r?lmas?na münasebet olan ün??a 8 ay cezaeviÖzda?'?n "Suriye'ye nakit gönderildi" iddias?na ?çi?leri'nden anif sözler: Bir deliyi ba??m?za sard?lar10:35 Besleyip iyile?tirdi?i karga, her devir ziyaretine geliyor Besleyip iyile?tirdi?i karga, her gündüz ziyaretine geliyor Ankara'da

read more

Hakkında herşey ordu son dakika

Ordu'da nikah memuru ?mdat Elik, k?z? Neslihan Elik'in nikah törenini k?yarken rahats?zl?k anlar yasevimli?. ?mdat Elik, "Binlerce nikah k?yd?m fakat kendi evlad?m?n, ci?er paremin nikah?n? k?ymak da bana nasip ba?üstüne" dedi.Yolcu ad? ve soyad? ile bu arada elektronik bilet numaras? yahut PNR kodu girerek uçu? detaylar?n?za ula?abilirsiniz. S

read more

2 Dakika Kural için ankara haber

Palikarya medyas? sava? ç???rtkanl???na devam ediyor! Atina'n?n TSK'ya kar?? sat?n alaca?? silahlar? yazd?larAntraktç sahipleri günde? benzin ve motorin fiyatlar?n? yak?ndan kovu?turulma ediyor. Cihan Brent petrol fiyatlar? ve döviz kurundaki dalgalanmalar sebebiyle akaryak?t tutarlar?nda bile?davran??ikler devam ediyor. Akaryak?t fiyatlar? dü

read more

beylikdüzü haberleri Herkes İçin Eğlenceli Olabilir

?stanbul Beylikdüzü'nde aldatma??data? merkezinin teras?nda bekleyen Kader Talih, cep telefonuna bakt?ktan sadece sonras?nda a?a??ya sarkt?.10:45 Yerde bulduklar? kredi eke?n temass?z özelli?inden faydalanarak hakeza all?k??done? yapm?? oldular Yerde bulduklar? kredi kartvizit?n temass?z özelli?inden faydalanarak böyle düzen??veri? yapm?? old

read more

5 Temel Unsurları için beylikdüzü haberleri

Türkiye Kükremek Dinçlar? Müzesi Ba?lamc?lar belediye reis bey?n? a??rlad? Edirne’den Kars’a Türkiye’nin dört bir ucundan görü?meçi ak?n?na u?rayan dünyada tek olan Türkiye Su Etkililar? Müzesi Ilgic?lar Belediye Reis bey? Abdullah Özdemir’i a??rlad?.?BB ve 11 kaza belediyesinin temsilcilerinin i?tirak esenlad??? görü?mede, s

read more